Ordinace praktického lékaře

 

Nabízíme komplexní péči v oboru všeobecné praktické lékařství, včetně pracovně-lékařských služeb a preventivní péče. Jedná se o moderně vybavenou ambulancí se 12-svodovým EKG, 24-hodinovou ambulantní monitorací arteriálního tlaku a nově i metodou ABI – měření kotníkových tlaků. Dále nabízíme okamžité stanovení glykémie, glykovaného hemoglobinu, INR, CRP, rychlé vyšetření streptokokových infekcí, saturace krve kyslíkem a moderní metodu kvantitativního vyšetření okultního krvácení.

 

Adresa:
Čechovská 55
261 01 Příbram 

318 628 858
602 123 558
info@praktikpribram.cz

IČ: 04258614
č.ú. 504767002/5500

Ordinační doba:

  Akutní pacienti Objednání pacienti a telefonické konzultace
pondělí 7:00 - 10:00 10:00 - 18:00
úterý 7:00 - 10:00 10:00 - 13:00
středa 7:00 – 10:00 10:00 - 13:00
čtvrtek 7:00 - 10:00 10:00 - 14:00
pátek 7:00 - 10:00 10:00 - 13:00

Preferujeme objednávaní pacientů na stanovený čas. Objednání pacienti mají přednost před neobjednanými. Výjimku tvoří akutní případy, nebo rozhodnutí zdravotnického personálu.  Objednání je možné na všechny neakutní výkonu například předpis chronické medikace, preventivní prohlídky, potvrzení na řidičský průkaz, výpis z karty, předoperační vyšetření, potvrzení pro invalidní důchod, očkování, předání zprávy z hospitalizace, zbrojní průkaz apod. Samozřejmě i v čase pro objednaní, budou neodkladné případy ošetřené! V případě, že v objednávací době budete potřebovat neakutní výkon / ošetření, budete muset vyčkat. Nicméně se vždy maximálně vynasnažíme vaším požadavkům vyhovět. Poslední pacient je ošetřen zpravidla 30 min. před koncem ordinační doby. Ráno od 7:00 -7:30 je ordinační doba vyhrazena pro sesterské úkony (odběry, holtery, ABI apod.).

V případě objednání mailem, považujte objednávku za potvrzenou až po přijetí potvrzujícího mailu. 

Nabízíme možnost předepsání chronické medikace cestou sms, nebo emailem. V případě potřeby kontroly, předpokladu změny zdravotního stavu, nebo dle rozhodnutí lékaře je k předpisu léků nutná osobní návštěva v ordinaci.

O nás

Nabízíme:

 • Vstupní, preventivní a výstupní prohlídky do zaměstnání.
 • Vyšetření pro řidičský, zbrojní, zdravotní či svářečský průkaz.
 • Očkování proti infekčním nemocem nehrazené ze zdravotního pojištění.
 • Předoperační vyšetření u kosmetických zákroků nehrazených ze zdravotního pojištění.
 • Vyšetření vyžádaná pacientem (krevní skupina, vyšetření před dlouhodobým pobytem v zahraničí atd.).
 • Výpis z dokumentace a vyhotovení kopií z dokumentace.
 • Různá zdravotní potvrzení a zprávy pro komerční pojišťovny
 • Laboratorní odběry
 • POCT (vyšetření přímo v ambulanci) - srážlivost krve (INR / Quick), CRP, glykémie
 • EKG (elektrokardiografie) - moderní 12 svodové EKG BTL
 • Ambulantní/domácí monitorování arteriálního tlaku - moderní přístroj BTL
 • Vyšetření kotníkových tlaků moderním přístrojem ABI BOSO
 • Měření okysličení krve prstovým oxymetrem
 • Kvantitativní stanovení skrytého krvácení do stolice přímo v ordinaci

Smluvní pojišťovny:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (211)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
 • Oborová zdravotní pojišťovna (207)

Ceník výkonů nehrazených ZP

 

MUDr. Stanislav Holiček

Absolvent 2.LF UK. Více než 10 letá praxe na akutním interním odd. vč. JIP. Letitá práce v interní a kardiologické a kardiostimulační ambulanci (aktuálně lékař kardiologické ambulance Nemocnice Beroun). Držitel specializované způsobilosti v oboru vnitřní lékařství a všeobecné praktické lékařství. Držitel licence vedoucího lékaře/primáře v oboru vnitřní lékařství, držitel licence ČLK pro kardiostimulaci. Kurz abdominální sonografie, spiroergometrie. Člen české lékařské komory, internistické společnosti, společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. Držitel diplomu celoživotního vzdělávaní ČLK. Pravidelná účast na kongresech a vzdělávacích akcích. Publikace v domácích a zahraničních impaktovaných časopisech. 

 

MUDr. Martin Dudek

Velice zkušený praktický lékař s letitou praxí na interním oddělení. Absolvent 1.LF UK. Držitel specializované způsobilosti v oboru všeobecné praktické lékařství. Erudovaný sonografista. Aktivní člen české lékařské komory. Držitel diplomu celoživotního vzdělávaní ČLK. Pravidelná účast na kongresech a vzdělávacích akcích.

Ivana Suchopárová, Jaroslava Špačková, Eva Štolbová

Zkušený tým zdravotních sester s letitou praxí v Oblastní nemocni Příbram, ambulanci praktického lékře a odborných ambulancích.

 

Zástup

V době naší nepřítomnosti (dovolené, nemocí, odborných školení apod.) zajišťuje zástup pro akutní případy MUDr. Veronika Drábová, Nám. TGM 123, Příbram, 318628873. Před návštěvou je vhodné se telefonicky objednat. V případě potřeby předepsání chronických léků, můžete zaslat email na info@praktikpribram.cz a léky vám zpravidla do 48 hodin zašleme sms.

Nový pacient

Aktuálně registrujeme do naší péče v omezené míře i nové pacienty. V případě zájmu o registraci se prosím objednejte. Přineste si prosím sebou kartičku ZP, občanský průkaz, seznam chronické medikace, dostupné lékařské zprávy a případně i výpis od původního PL. V případě, že výpis nemáte, bude Vám vystavena žádost o předání zdravotní dokumentace, kterou předáte předchozímu praktickému lékaři. Oceníme vyplnění vstupního dotazníku (popřípadě i jeho elektronické zaslání).

Kontakt

Čechovská 55
261 01 Příbram

608 546 543
602 123 558
info@praktikpribram.cz

IČ: 04258614
č.ú. 504767002/5500