Ordinace praktického lékaře

Ordinace se nachází v centru Příbrami v historické budově I. polikliniky. Nabízíme komplexní péči v oboru všeobecné praktické lékařství, včetně pracovně-lékařských služeb a preventivní péče. Jedná se o moderně vybavenou ambulancí se 12-svodovým EKG, 24-hodinovou ambulantní monitorací arteriálního tlaku a nově i metodou ABI – měření kotníkových tlaků. Dále nabízíme okamžité stanovení glykémie, glykovaného hemoglobinu, INR, CRP, rychlé vyšetření streptokokových infekcí, saturace krve kyslíkem a moderní metodu kvantitativního vyšetření okultního krvácení.


Aktuálně registrujeme v omezené míře nové pacienty do naší péče.

Adresa:

Na Příkopech 103
261 01 Příbram 
318 628 858
info@praktikpribram.cz

IČ: 04258614
č.ú. 504767002/5500

Ordinační doba:

  Akutní pacienti Objednání pacienti a telefonické konzultace
pondělí 10:00 - 14:00 14:00 - 18:00
úterý 7:00 - 10:00 10:00 - 13:00
středa 7:00 – 10:00 10:00 - 13:00
čtvrtek 7:00 - 10:00 10:00 - 14:00
pátek 7:00 - 10:00 10:00 - 12:30

Preferujeme objednávaní pacientů na stanovený čas. Objednání pacienti mají přednost před neobjednanými. Výjimku tvoří akutní případy, nebo rozhodnutí zdravotnického personálu.  Objednání je možné na všechny neakutní výkonu například předpis chronické medikace, preventivní prohlídky, potvrzení na řidičský průkaz, výpis z karty, předoperační vyšetření, potvrzení pro invalidní důchod, očkování, předání zprávy z hospitalizace, zbrojní průkaz apod. Samozřejmě i v čase pro objednaní, budou neodkladné případy ošetřené! V případě, že v objednávací době budete potřebovat neakutní výkon / ošetření, budete muset vyčkat. Nicméně se vždy maximálně vynasnažíme vaším požadavkům vyhovět. Poslední pacient je ošetřen zpravidla 30 min. před koncem ordinační doby.

V případě objednání mailem, považujte objednávku za potvrzenou až po přijetí potvrzujícího mailu. 

Nabízíme možnost předepsání chronické medikace cestou sms, nebo emailem. V případě potřeby kontroly, předpokladu změny zdravotního stavu, nebo dle rozhodnutí lékaře je k předpisu léků nutná osobní návštěva v ordinaci.

Koronavirus

Vážení pacienti,

provoz naší praxe je v současné době částečně upraven vzhledem k aktuální epidemiologické situaci. 
Pokud je to možné, před akutní návštěvou ordinace nás kontaktujte telefonicky. Tel.: 602 123 558. Toto platí i pro příznaky běžného nachlazení, které je zvládnutelné samoléčbou v domácím prostředí.

Pro akutní případy je nadále vyhrazen standardní čas v první polovině ordinační doby.
Prosím respektujte
ho.
(Zbylá ordinační doba je vyhrazena pro objednané pacienty)

V případě potřeby, žádanku na test na COVID19 zadáme elektronicky do systému UZIS,  následně se sami objednáte k vyšetření. Například pro ON Příbram je to možné na http://www.nemocnicepribram.cz

Můžeme Vám elektronicky vystavit recept i pracovní neschopnost nebo karanténu a tu i elektronicky ukončit. V případě potřeby je možné zaslat i naskenovanou žádanku na odborné vyšetření nebo laboratorní odběr. To vše bez vaší přítomnosti. Ta je nutná v případě zhoršení stavu, delšího přetrvávání potíží nebo společné domluvy.

Plánovaná péče, například vyšetření na řidičský průkaz, předoperační vyšetření, očkování, preventivní prohlídky, pracovně lékařské služby, dispenzární prohlídky u diabetiků apod. provádíme standardně dle předchozího objednání.

Noste prosím ochranné pomůcky. V prostorech čekárny a ordinace dodržujte rozestup min 1,5m.


Děkujeme za spolupráci.

O nás

Nabízíme:

 • Vstupní, preventivní a výstupní prohlídky do zaměstnání.
 • Vyšetření pro řidičský, zbrojní, zdravotní či svářečský průkaz.
 • Očkování proti infekčním nemocem nehrazené ze zdravotního pojištění.
 • Předoperační vyšetření u kosmetických zákroků nehrazených ze zdravotního pojištění.
 • Vyšetření vyžádaná pacientem (krevní skupina, vyšetření před dlouhodobým pobytem v zahraničí atd.).
 • Výpis z dokumentace a vyhotovení kopií z dokumentace.
 • Různá zdravotní potvrzení a zprávy pro komerční pojišťovny
 • Laboratorní odběry
 • POCT (vyšetření přímo v ambulanci) - srážlivost krve (INR / Quick), CRP, glykémie
 • EKG (elektrokardiografie) - moderní 12 svodové EKG BTL
 • Ambulantní/domácí monitorování arteriálního tlaku - moderní přístroj BTL
 • Vyšetření kotníkových tlaků moderním přístrojem ABI BOSO
 • Měření okysličení krve prstovým oxymetrem
 • Kvantitativní stanovení skrytého krvácení do stolice přímo v ordinaci

Smluvní pojišťovny:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (211)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
 • Oborová zdravotní pojišťovna (207)

Ceník výkonů nehrazených ZP:

Výkon Cena Kč
 Vstupní / preventivní vyšetření pro zaměstnavatele  450
 Posouzení způsobilosti řízení motorových vozidel, lodí (cena pro důchodce - 350 Kč)  400
 Zdravotní posudek – profesní průkaz (svářeč, průkaz pracovníka v potravinářství...)  400
 Vyšetření a posouzení způsobilosti k nošení a držení střelné zbraně  500
 Vyšetření pro sportovní činnost (zdarma ekg)  400
 Výpis z dokumentace  250
 Potvrzení před vstupem na střední a vysokou školu  zdarma
 Očkování nehrazené ZP (+ očkovací látka)  150
 EKG na žádost pacienta  150
 Zpráva o úrazu pro pojišťovnu  400
 Uzavření pojistky - zpráva o zdravotním stavu  300
 Bodové hodnocení úrazu  500
 Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech  150
 Předoperační vyšetření s ekg u samoplátců (+ cena laboratorního vyšetření)  500
 Žádost do domova důchodců, nebo DsP  200
 Test na okultní krácení na žádost pacienta  150
 Komplexní vyšetření nepojištěného pacienta  800
 Cílené vyšetření nepojištěného pacienta  350
 Kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta  200

V souladu s vyhláškou MZ ČR č.134/98 Sb, o zdravotní péči poskytované za úhradu a zákonem č.526/90 o cenách s respektováním cenového předpisu 1/2016/dzp ze dne 1.12.2016 s platností od 1.3.2018 v naší ambulanci sjednávají tyto ceny za vyšetření a ostatní zdravotnické výkony, které jsou v osobním zájmu fyzických a právnických osob a nesledují léčebný účel nebo jsou nad rámec potřebné péče stanovené Zdravotním řádem.

MUDr. Stanislav Holiček

Absolvent 2.LF UK. Více než 10 letá praxe na akutním interním odd. vč. JIP. Letitá práce v interní a kardiologické a kardiostimulační ambulanci (aktuálně lékař kardiologické ambulance Nemocnice Beroun). Držitel specializované způsobilosti v oboru vnitřní lékařství a všeobecné praktické lékařství. Držitel licence vedoucího lékaře/primáře v oboru vnitřní lékařství, držitel licence ČLK pro kardiostimulaci. Kurz abdominální sonografie, spiroergometrie. Člen české lékařské komory, internistické společnosti, společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. Držitel diplomu celoživotního vzdělávaní ČLK. Pravidelná účast na kongresech a vzdělávacích akcích. Publikace v domácích a zahraničních impaktovaných časopisech. 

Ivana Suchopárová

Zkušená zdravotní sestra s letitou praxí v Oblastní nemocni Příbram. 

Zástup

V době naší nepřítomnosti (dovolené, nemocí, odborných školení apod.) zajišťuje zástup pro akutní případy MUDr. Veronika Drábová, Nám. TGM 123, Příbram, 318628873.

Nový pacient

Aktuálně registrujeme do naší péče v omezené míře i nové pacienty. V případě zájmu o registraci se prosím objednejte. Přineste si prosím sebou kartičku ZP, občanský průkaz, seznam chronické medikace, dostupné lékařské zprávy a případně i výpis od původního PL. V případě, že výpis nemáte, bude Vám vystavena žádost o předání zdravotní dokumentace, kterou předáte předchozímu praktickému lékaři. Oceníme vyplnění vstupního dotazníku (popřípadě i jeho elektronické zaslání).

Kontakt

Na Příkopech 103
261 01 Příbram

+420 318 628 858
602 123 558
info@praktikpribram.cz

IČ: 04258614
č.ú. 504767002/5500